.

Byggtjänster


Vi erbjuder alla vanligt förekommande bygg- och snickeritjänster som byggnationer av lösvirkeshus, kontor, garage, block m.m till ombyggnader och renoveringar, ROT-arbeten, tillbyggnader samt byggnadssnickerier.

.

.

Måleri


Thelandersson AB utför måleritjänster inom tradionellt byggnadsmåleri som invändig målning. Vi tillhandahåller ommålning, tapetsering, nyproduktion, ombyggnader, ROT-jobb, hyresgäst- och kontorsanpassningar, fasadmålning, service-jobb, fönsterrenovering, dekorationsmåleri och trapphusmålning m.m

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa bygg & måleriprojekt!

.

.

HELHETSLÖSNINGAR


Thelandersson AB tillhandahåller helhetsåtaganden som totalentreprenör. Vi utför hela projekt tillsammans med en noggrann utvald krets av kompetenta samarbetspartners och materialleverantörer inom bl.a el, vvs, ventilation, golv, plattsättning och schaktföretag.

.

.

.

Kontakta oss idag

.